Skötselråd napphållare och bitleksak

För att sköta om din napphållare eller bitleksak i silikon bör du rengöra den regelbundet med fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel med kemikalier eller desinfektionsmedel eftersom de kan skada och stanna kvar i materialet.

Undvik också direkt kontakt med vatten. Produkten skall förvaras torrt. OBS! Det rekommenderas absolut inte att koka eller ånga produkten, då träet kan svälla eller få sprickor, lacket kan flagna. Det går bra att koka själva silikonprodukterna, men aldrig i en färdig napphållare eller leksak, eftersom polyestersnöret kan smälta eller få skador så att det inte tål lika hårda tag längre. Känner du dig osäker med att använda en produkt så rekommenderas att slänga den och köpa en ny istället.

Tänk på att trä är en naturprodukt som drabbas mer av nötning än andra material. I kombination med saliv kan (men måste inte) färgslitning uppstå. De använda vattenbaserade färgerna och lacken i dem märkta artiklarna är helt ogiftiga, det finns alltså inga risker för barnet och produkten kan användas i fortsättningen.

Kontrollera också napphållaren och bitleksaken regelbundet för eventuella skador eller slitningar och byt ut den om den visar tecken på slitage.
Förvara den på en ren plats när den inte används för att undvika att den blir smutsig eller dammig. För att säkerställa optimal hygien och hållbarhet för din silikonnapphållare, undvik att lägga den i direkt solljus under långa perioder, eftersom detta kan påverka dess elasticitet och färg.

Salivbeständig innebär att själva kontakten med saliv inte leder till avnötning. Saliv i kombination med mekaniskt inflytande som att tugga, bita eller suga leder oundvikligt till lackets avnötning.

Viktigt!
Om du märker några problem med napphållaren/bitleksaken eller om den blir skadad på något sätt, sluta använda den omedelbart och byt ut den mot en ny för att säkerställa barnets säkerhet.